Program d�t�

Vasrmnek a Cva

j jsem pes pohyb na suchu i ve vod

Pohyb s dtmi pro jejch zdrav a pro zbavu vs rodi.

Vem dtem, kter si rdy hraj a chtj se uit nco novho.

Vem rodim,kte si pej,aby si jejich dti oblbily pohyb a mohly se tak dle zdrav rozvjet.vce

 Plavan podzimn blok startujeme 22.9.2018

Nyn bychom Vs rdi podali, zda byste nm nejpozdji do 10.9. potvrdili pihlky svch dt do podzimnho bloku na email vasrmanek@post.cz (do mailu sta uvst, e pihlaujete jmno a pjmen dtte a jeho datum narozen). Tm, kte ji sv dti pihlsili, dkujeme (nen nutn znova :-)). Nsledn zaleme bli informace k rozdlen do skupin a termn platby v hotovosti.

VASRMNEK -plave s nmi kadou sobotu


 


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

  

 


 

 

 


 


 


Vechny informace

 

E-mail  nebo na telefonu


777113173

 

All rights reserved � Top Design J.Pelikovsk� 2012